Impresszum

Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat

ISSN 0239-1384

Főszerkesztő: Bene Zoltán

Szerkesztőbizottság: Biernacki Karol, Kiss Norbert, Kocsi Lajos, Marjanucz László, Nátyi Róbert

Szerkesztőségi titkár: Hegedűs Réka

Szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 2.
Telefon: +36 20/348-8446 * +36 20/531-0041; e-mail: szegedfolyoirat@sk-szeged.hu

Lapzárta minden hónap 20-án.

Szerkesztőségi fogadóóra minden hónap harmadik szerdáján 17 és 18 óra között a Somogyi-könyvtár Stefánia Könyvtárában (Stefánia 2.)

Kiadja a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1–4.; Telefon: +36 62/425-525
Felelős kiadó: Sikaláné Sánta Ildikó

Alapítónk:

Támogatónk: