Szerzőink

(2017. júliustól)

Bakos András (1972, Szeged) újságíró, publicista, költő, a Délmagyarország munkatársa, Algyőn él.

Barna Gábor (1950, Kunszentmárton) néprajzkutató, történetelem-latin-néprajz szakot végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, egyetemi tanár, kutatócsoport vezető, a Bálint Sándor-kuratórium tagja.

Bánki Éva (1966, Nagykanizsa) költő, író, irodalomtörténész, középkori világirodalmat tanít, az Új Nautilus szerkesztője.

Bátyi Zoltán (1956, Szeged) újságíró, író, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára, több szépirodalmi és publicisztikai kötet szerzője, írásai számos újságban, irodalmi lapban jelennek meg.

Bene Zoltán (1973, Kecskemét) író, szerkesztő, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végzett, doktorjelölt (filozófia, SZTE).

Benyik György (1952, Soltvadkert) katolikus pap, plébános, bibilatudós. Teológiai tanulmányait 1970-1971-ben a Szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972-1975-ig Budapesten a Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte. 1975-ben szentelték pappá. 1978–2016 között a szegedi teológiai főiskola tanára, 2016 szept 1-től nyugdíjas óraadó. A Szegedi Biblikus Konferencia alapítója (1988-) és szervezője.

Beslin Anita (1966, Szeged) moderátor, az MTVA szerkesztője. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végzett. Rádiósként és televíziósként számos művészeti témájú beszélgetést készített.

Blazovich László (1943, Szombathely) levéltáros, egyetemi tanár, középkorkutató. 1980 és 2009 között a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, Szeged díszpolgára.

Bogoly József Ágoston (1958, Csorna) irodalomtörténész és kultúrakutató, az ELTE volt egyetemi docense, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagja.

Csizmadia Edit (1970, Hódmezővásárhely) könyvtár-magyar szakon végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a Magyar Drámapedagógiai Társaság drámajáték-vezetői oklevelét szerezte meg. 2009 őszétől a Somogyi-könyvtár munkatársa.

Fábián Attila (1973, Szeged) szakfordító, tolmács, recenzens, Szegeden él.

Fári Irén (1956, Hódmezővásárhely) történész-muzeológus, Szegeden él.

Frauhammer Krisztina (1974, Mosonmagyaróvár) néprajzkutató, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport tudományos munkatársa, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék óraadó tanára.

Glässer Norbert (1979, Óbecse) néprajzkutató, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusa.

Gyémánt Csilla (1944, Szentes) színháztörténész, a JGYTF Magyar Irodalom Tanszékének adjunktusa, majd docense, a tanszék megszűnését követően az SZTE Zeneművészeti Karának óraadó tanára, a Szegedi Operabarátok Egyesületének elnöke.

Hajdu Árpád (1991, Gyula) 2010 óta Szegeden él. 2013-ban az SZTE ÁJTK nemzetközi tanulmányok szakán végzett, majd 2018-ban történelem- és magyartanári diplomát szerzett az SZTE BTK-n.

Hegedűs Réka (1990, Gyula) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kommunikáció- és Médiatudomány mesterképzésén szerzett újságíró és PR-diplomát, 2017 októberétől a Szeged kulturális folyóirat szerkesztőségi titkára.

Horniczky Anikó (1970, Szolnok) Szegeden él, könyvtáros. 1996 óta dolgozik a Somogyi-könyvtárban, 1997-ben került az Alapítványi Gyűjteményhez, jelenleg is a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály munkatársa.

Horváth Mihály (1975, Makó) Földeáki származású, másfél évtizede Szegeden él. A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán szerzett könyvtárosi diplomát 2000-ben. 1998. óta a Somogyi-könyvtár munkatársa.

Jahoda Sándor (1976, Budapest) 2003 óta publikál rendszeresen irodalmi folyóiratokban verseket, novellákat, recenziókat. A Magyar Írószövetség tagja.

Juhász Antal (1935, Szeged) néprajzkutató, muzeológus, egyetemi tanár.

Képiró Ágnes (1981, Mátészalka) 2004 óta él Szegeden. Az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe az 1945 utáni hazai művészeti nyilvánosság és alkotó értelmiségi törekvések. Emellett középiskolában tanít, kulturális újságírással és képzőművészeti tevékenységgel foglalkozik.

Kiss Ernő (1954, Szeged) művészeti író, népművelő, az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatója.

Kiss Norbert (1987, Kiskunhalas) teológus, egyháztörténész. 2012 óta a Szeged-Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont, 2016 óta a Szegedi Dóm Látogatóközpont munkatársa. Elsődleges kutatási területe a szegedi ferences rend története.

Komáromi Gabriella (1941, Szentgotthárd) irodalomtörténész, gyermekirodalom-kutató.  Monográfiák, tanulmánykötetek, kritikák szerzője. Legfontosabb műve a Lázár Ervin- monográfia (Osiris, 2011). Kandidátus, habilitált doktor, egyetemi magántanár. Kaposváron él.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet (1952, Szeged) jogász, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagja.

Marosi Kata (1975, Szeged) festőművész, főiskolai docens, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen végzett. Az SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszékének oktatója.

Miklós Péter (1980, Szeged) történész, főiskolai docens, intézményvezető. A modern kori Szeged múltja mellett tizenkilencedik-huszadik századi magyar eszme-, politika- és művelődéstörténettel foglalkozik.

Mód László (1972, Szeged) Szegeden él, néprajzkutató, egyetemi adjunktus (SZTE BTK Néprajz Tanszék).

Mórocz Gábor (1981, Hódmezővásárhely) magyar–történelem–filozófia szakos bölcsész-tanár, doktorjelölt (DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola). 2015 óta a Magyar Napló kritika és tanulmány rovatának szerkesztője, az Irodalmi Magazin olvasószerkesztője.

Nátyi Róbert (1971, Szeged) művészettörténész, főiskolai docens, a REÖK művészeti vezetője.

Oros Sándor (1976, Kaposvár) könyvtáros, magyar szakos tanár. 2000 óta dolgozik a Somogyi-könyvtárban.

Ozsváth Zsolt (1969, Budapest) levéltáros, egyetemtörténész. A Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltárvezetője.

Pánczél Szilamér Péter (1977, Brassó) Marosvásárhelyen élő, Erdély római korát kutató régész.

Péter László (Jánoshalma, 1926), irodalomtörténész, egyetemi tanár, várostörténész, nyelvész, folklorista, Szeged Város díszpolgára.

Petró János (1958, Budapest), költő, újságíró, szerkesztő, Szegeden él.

Pintér-Nagy Katalin (1977, Miskolc) régész, történész, az SZTE BTK Régészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Pusztai Virág (1980, Szabadka) az SZTE JGYPK tanársegéde, újságíró, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végzett, doktorjelölt (művészetfilozófia, SZTE).

Rőczei György (1956, Budapest) tanár, grafikus, szerkesztő, az AVANTGARDE 100 könyvsorozat kiadója.

Sándor János (1937, Budapest), színházi rendező, író, Jászai Mari-díjas Érdemes Művész. A kaposvári, a kecskeméti, a debreceni, a békéscsabai és a szegedi színház rendezőjeként dolgozott.

Simon András (1973, Nagykanizsa) néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem magyar-történelem és néprajz szakán végzett, jelenleg az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének tanszékvezető docense.

Suhai Pál (1945, Bezenye), költő, esszéíró, műfordító. 2005-ös nyugdíjba vonulásáig magyar-történelem szakos középiskolai tanár. Budapesten él, jelenleg a Napút Online Levélfa rovatának szerkesztője.

Szögi László Krisztián (1996, Hódmezővásárhely) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán magyar-latin tanárnak tanul, költő.

Szuromi Szabolcs Anzelm (1972, Budapest) római katolikus pap, premontrei rendi kanonok, kánonjogász, teológus, egyetemi tanár; a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

Tóth Marcell (1990, Szeged) újságíró, történelemtanár. Társszerzője a Második világháború teljes története című húsz kötetes kiadványnak, több publikációja, írása jelent meg a Katonaújság kéthavi folyóiratban és az Újkor.hu online magazinban.

Újszászi Ilona (1959, Csongrád) újságíró, szerkesztő; a JATE-n, a BSÚA-n és ELTE-n szezett diplomákat; a Délmagyarország főmunkatársa; középiskolában és egyetemen óraadó tanár; az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságán dolgozik; hat saját és több másokkal együtt készített könyvet jegyez.  

Vajda Tamás (Kecskemét, 1976) történész-levéltáros, 2004 óta az SZTE Egyetemi Levéltár igazgatója.

Vass Lóránt (1982, Csíkszereda) Budapesten él, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa.

Zalán Tibor (1954, Szolnok) József Attila-díjas költő, író, dramaturg, 1972–1978 között magyar–orosz szakon szerzett diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Zoltánfi Zoltán (1941, Szeged) nyugdíjas okleveles gépészmérnök, Szegeden él.