Szerzőink

(2017. júliustól)

A. Gergely András (1952, Budapest) szociológus, kulturális antropológus, politológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára.

Ábrahám Vera (1950, Somogyszil) a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának gondozója és könyvtárának megalapítója, valamint könyvtárosa, temetőkutató. A Szegedi Judaisztikai Közlemények létrehozója és főszerkesztője, az ORZSE Kaufmann Dávid Kutatócsoportjának tagja. Publikációi nemzetiségi és zsidó témakörben jelennek meg. Szegeden él.

Bakos András (1972, Szeged) újságíró, publicista, költő; hosszú időn keresztül volt a Délmagyarország munkatársa; Algyőn él.

Balló Zoltán (1942, Szeged) útépítő mérnök, forgalomtechnikai szakmérnök. 1983-tól a Csongrád Megyei Tanács VB Közlekedési Osztályát vezette 8 éven keresztül. 1991 augusztusától a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója volt egészen a 2006-os nyugdíjazásáig.

Barna Gábor (1950, Kunszentmárton) néprajzkutató, történetelem-latin-néprajz szakot végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, egyetemi tanár, kutatócsoport vezető, a Bálint Sándor-kuratórium tagja.

Bánki Éva (1966, Nagykanizsa) költő, író, irodalomtörténész, középkori világirodalmat tanít, az Új Nautilus szerkesztője.

Bátyi Zoltán (1956, Szeged) újságíró, író, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára, több szépirodalmi és publicisztikai kötet szerzője, írásai számos újságban, irodalmi lapban jelennek meg.

Beliczai Mária (1956, Békés) szobrászművész. 1979 és 1983 között végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mestere Vigh Tamás.  A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára. Szegeden él.

Bene Zoltán (1973, Kecskemét) író, szerkesztő, gyerekkora óta Szegeden él, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végzett, doktorjelölt (filozófia, SZTE); a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programjának ösztöndíjasa (2019-2022).

Benyik György (1952, Soltvadkert) katolikus pap, plébános, bibilatudós. Teológiai tanulmányait 1970-1971-ben a Szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972-1975-ig Budapesten a Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte. 1975-ben szentelték pappá. 1978–2016 között a szegedi teológiai főiskola tanára, 2016 szept 1-től nyugdíjas óraadó. A Szegedi Biblikus Konferencia alapítója (1988-) és szervezője.

Beslin Anita (1966, Szeged) moderátor, az MTVA szerkesztője. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végzett. Rádiósként és televíziósként számos művészeti témájú beszélgetést készített.

Beszédes Valéria (1951, Szabadka) néprajzkutató.

Blazovich László (1943, Szombathely) levéltáros, egyetemi tanár, középkorkutató. 1980 és 2009 között a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, Szeged díszpolgára.

Bódi György (1949, Makó) közgazdász, civil szakértő, a Szegedért Alapítvány titkára a szervezet megalakulása (1989) óta.

Bogoly József Ágoston (1958, Csorna) irodalomtörténész és kultúrakutató, az ELTE volt egyetemi docense, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagja.

Bokor László (1981, Szombathely) föld- és környezettudományok szakterületen tevékenykedő kutató és tanár. A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Az Angliában működő Frugeo Geography Research Initiative ügyvezető igazgatója. 

Botka László (1973, Tiszaföldvár) jogász, politikus, 1994-1998 és 2002-2014 között országgyűlési képviselő, 2002 óta Szeged polgármestere.

Brunner Attila (1988, Kiskunfélegyháza) művészettörténész, levéltárosként dolgozik Budapest Főváros Levéltárában.

Csákány Béla (1932, Karcag) matematikus, emeritusz professzor. 1968-tól 1993-ig a szegedi egyetem Bolyai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének vezetője, mindmáig oktatója. 1985 és 1990 között a szegedi József Attila Tudományegyetem rektora.

Csizmadia Edit (1970, Hódmezővásárhely) könyvtár-magyar szakon végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a Magyar Drámapedagógiai Társaság drámajáték-vezetői oklevelét szerezte meg. 2009 őszétől a Somogyi-könyvtár munkatársa.

Diószegi Szabó Pál (1974, Hódmezővásárhely) jogász, történész, középkorkutató. Az SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának medievisztikai alprogramjában 2014-ben szerzett phD-fokozatot. Az SZTE ÁJTK tudományos munkatársa. Költő, műfordító, a Szegedi Írók Társaságának elnöke.

Domokosné Hegedűs Szabina (1990, Szeged) informatikus könyvtáros szakon végzett 2014-ben az SZTE Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg a Somogyi-könyvtár Szőregi fiókkönyvtárának könyvtárosa.

Döbör András (1974, Lengyeltóti) történész, főiskolai docens, az SZTE JGYPK dékánja. Főiskolai tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, egyetemi tanulmányait a Miskolci Egyetemen végezte, 2015-ben szerzett PhD fokozatot az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájában.

Döme Barbara (1973, Debrecen) író, újságíró. Több riport és- szépirodalmi kötet szerzője, írásai számos irodalmi lapban jelennek meg. A Magyar Írószövetség tagja.

Eperjesi-Kovács Lilla (1985, Szeged) 2011 óta a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa. A Hely- és Irodalomtörténeti Osztályon muzeológus és gyűjteménykezelő. Elsődleges kutatási területe Szeged története a két világháború közötti időszakban.

Fabulya Andrea (1971, Békéscsaba) tanár, versmondó, Szegeden él.

Farkas Csaba (1960, Nagykanizsa) a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának főlevéltárosa. Kutatási területe Magyarország 1945 utáni története.

Farkas László Róbert (1979, Szeged) színész, okleveles kulturális menedzser, egyház- és művelődéstörténész, a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója. Jelenleg doktori tanulmányokat folytat. Kutatási területe az állam és egyház kapcsolata a XX. században, valamint ugyanezen korszak magyarországi művelődéstörténeti jelenségeinek feltérképezése.

Fábián Attila (1973, Szeged) szakfordító, tolmács, recenzens, Szegeden él.

Fári Irén (1956, Hódmezővásárhely) történész-muzeológus, Szegeden él.

Fizel Natasa (1978, Orosháza) neveléstörténész, egyetemi adjunktus. 2009 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatója. Elsődleges kutatási területe Szeged felsőoktatás-története.

Forrai Ibolya (1947, Kéty) a Néprajzi Múzeum nyugalmazott munkatársa, a bukovinai székely hagyományok és kulturális örökség elkötelezett kutatója, a Kálmány-hagyaték digitalizálásának ösztönzője, megvalósítója.

Frauhammer Krisztina (1974, Mosonmagyaróvár) néprajzkutató, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport tudományos munkatársa, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék óraadó tanára.

Füzi László (1955, Lövő) József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a kecskeméti Forrás folyóirat főszerkesztője.

Glässer Norbert (1979, Óbecse) néprajzkutató, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusa.

Gömör Béla (1938, Szeged) orvos, egyetemi tanár, művészeti író. 1984-től 2002-ig a Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszék vezetője Budapesten.

Gyémánt Csilla (1944, Szentes) színháztörténész, a JGYTF Magyar Irodalom Tanszékének docense, a tanszék megszűnését követően az SZTE Zeneművészeti Karának óraadó tanára, a Szegedi Operabarátok Egyesületének elnöke.

Hajdu Árpád (1991, Gyula) 2010 óta Szegeden él. 2013-ban az SZTE ÁJTK nemzetközi tanulmányok szakán végzett, majd 2018-ban történelem- és magyartanári diplomát szerzett az SZTE BTK-n.

Hegedűs Réka (1990, Gyula) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kommunikáció- és Médiatudomány mesterképzésén szerzett újságíró és PR-diplomát, 2017 októberétől a Szeged kulturális folyóirat szerkesztőségi titkára.

Herczeg Tamás (1973, Szeged) kulturális menedzser, színházrendező, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen doktorált színháztudományból. Címzetes főiskolai docens, a SZTE Bartók Béla Művészeti Karon oktat. 

Horniczky Anikó (1970, Szolnok) Szegeden él, könyvtáros. 1996 óta dolgozik a Somogyi-könyvtárban, 1997-ben került az Alapítványi Gyűjteményhez, jelenleg is a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály munkatársa.

Horváth Gábor (1973, Kecel) egyháztörténész, a Gál Ferenc Főiskola Teológiai Karának tanszékvezető főiskolai tanára.

Horváth Mihály (1975, Makó) földeáki származású, másfél évtizede Szegeden él. A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán szerzett könyvtárosi diplomát 2000-ben. 1998 óta a Somogyi-könyvtár munkatársa.

Ibos Éva (1953, Gyula) művészettörténész, a Műértőben, a revizoronline-on és a Tiszatájban publikál.

Jahoda Sándor (1976, Budapest) 2003 óta publikál rendszeresen irodalmi folyóiratokban verseket, novellákat, recenziókat. A Magyar Írószövetség tagja.

Juhász Antal (1935, Szeged) néprajzkutató, muzeológus, egyetemi tanár.

Kaiser László (1953, Budapest) költő, író, dramaturg, kiadóvezető. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végzett. Munkásságát Petőfi Sándor Sajtószabadság- és Kassák Lajos-díjjal ismerték el.

Kaj Ádám (1988, Zalaegerszeg) rendező, költő, szerkesztő. 2013 és 2015 között a Szegedi Nemzeti Színházban dolgozott rendezőasszisztensként, 2016-17-ben a Pannon Tükör főszerkesztője volt, jelenleg az esztergomi Babits Mihály Kamaraszínház és a szegedi Liget Társulat művészeti vezetője.

Kádár Tamás (1974, Budapest) Budapesten élő középkorkutató, Magyarország és a szomszédos államok történelmével, elsősorban XIII‒XIV. századi köztörténeti, genealógiai, archontológiai és oklevéltani kérdésekkel foglalkozik.  

Képiró Ágnes (1981, Mátészalka) 2004 óta él Szegeden. Az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola abszolvált hallgatója. A Tornyai János Múzeum művészettörténésze, az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport tagja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kállai Ernő-ösztöndíjasa.

Kiesz Réka (Budapest, 1977) régi könyves könyvtáros, 2015 óta dolgozik a Somogyi-könyvtárban.

Kiss Ernő (1954, Szeged) művészeti író, népművelő, az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója.

Kiss Ilona (1955, Budapest) Munkácsy-díjas grafikusművész.

Kiss Norbert (1987, Kiskunhalas) teológus, egyháztörténész. 2012 óta a Szeged-Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont, 2016 óta a Szegedi Dóm Látogatóközpont munkatársa. Elsődleges kutatási területe a szegedi ferences rend története.

Kocsis Katalin (1976, Szeged) a Szegedi Egyetemen magyar, összehasonlító irodalomtudomány és angol szakokon végzett. 2013-tól a Somogyi-könyvtár művészeti gyűjteményének művészeti tájékoztató könyvtárosa.

Komáromi Gabriella (1941, Szentgotthárd) irodalomtörténész, gyermekirodalom-kutató. Monográfiák, tanulmánykötetek, kritikák szerzője. Legfontosabb műve a Lázár Ervin-monográfia (Osiris, 2011). Habilitált doktor, egyetemi magántanár. Kaposváron él.

Kovács Benedek (1978, Tatabánya) angol−német szakos tanár, fordító, szakvizsgázott pedagógus, a Gál Ferenc Főiskola szegedi szakközépiskolájának tagintézmény-vezetője.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet (1952, Szeged) jogász, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagja.

Kozma József (1959, Túrkeve) tanár, matematikus, kisgyermekkorától Szegeden él, a JATE-n végzett, az SZTE Bolyai Intézet oktatója, 1994 óta önkormányzati képviselő, jelenleg a kultúráért felelős bizottságot vezeti.

Kremser Péter (Szeged, 1946–2019) A JATE Bölcsészettudományi karán magyar–német szakot végzett. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Újságíró Oktatási Központ kétéves újságíró iskolájában szerzett újságíró oklevelet. Rádiós újságíróként dolgozott, felnőtt fejjel elvégezte a jogi egyetemet is. Több sport témájú könyv szerzője.

Lányi Pál (1946, Szeged) gépész- és gazdasági mérnök, vállalkozáskutató. 1974 óta Budapesten él. Nyugdíjasként családja történetével foglalkozik.

Marjanucz László (1954, Magyarcsanád) történész, az SZTE Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense.

Marosi Kata (1975, Szeged) festőművész, főiskolai docens, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen végzett. Az SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszékének oktatója.

Máté Zsolt (1942, Szeged) építész, tervező, kutató kandidátus, műemlékvédelmi szakértő, a Budapesti Műszaki Egyetem óraadója, a Kolozsvári Babes Bolyai Egyetem vendégtanára.

Máté Zsuzsanna (1961, Kalocsa) művészetfilozófus, irodalmár, az SZTE JGYPK Művészeti Intézetének habilitált tanára, az SZTE filozófiai doktori iskolájának törzstagja. 

Miklós Péter (1980, Szeged) történész, az SZTE JGYPK főiskolai docense, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója. A modern kori Szeged múltja mellett XIX-XX. századi magyar eszme-, politika- és művelődéstörténettel foglalkozik.

Mód László (1972, Szeged) Szegeden él, néprajzkutató, egyetemi adjunktus (SZTE BTK Néprajz Tanszék).

Mórocz Gábor (1981, Hódmezővásárhely) magyar–történelem–filozófia szakos bölcsész-tanár, doktorjelölt (DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola). 2015-2019 között a Magyar Napló kritika és tanulmány rovatának szerkesztője, az Irodalmi Magazin olvasószerkesztője.

Nagy Miklós (1956, Szeged) történész, az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetének egyetemi docense, az SZTE ÁJTK Nemzetközi tanulmányok szak és a Frankofón Egyetemi Központ oktatója. Kutatási területe Franciaország legújabb kori politikatörténete és az Európai Unió intézményrendszere.

Nátyi Róbert (1971, Szeged) művészettörténész, főiskolai docens, a REÖK művészeti vezetője, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja.

Oros Sándor (1976, Kaposvár) könyvtáros, magyar szakos tanár. 2000 óta dolgozik a Somogyi-könyvtárban.

Ozsváth Zsolt (1969, Budapest) levéltáros, egyetemtörténész. A Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltárvezetője.

Pacsika Emília (1952, Csanádapáca) textilművész, művészeti tevékenysége mellett elsősorban képzőművészeti, építészeti témákban publikál. Szegeden él.

Pánczél Szilamér Péter (1977, Brassó) Marosvásárhelyen élő, Erdély római korát kutató régész.

Papp Éva (1941, Szeged) tanár, az Országos Széchenyi Kör elnökségi tagja, a szegedi tagcsoport elnöke.

Péter László (Jánoshalma, 1926), irodalomtörténész, egyetemi tanár, várostörténész, nyelvész, folklorista, Szeged Város díszpolgára.

Pető Bálint (1977, Budapest) a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végzett magyar-történelem szakon, két évvel később történelemből egyetemi szintű oklevelet is szerzett. Az SZTE-n doktorált (2018), disszertációja Szentes dualizmus kori sajtótörténetét dolgozza fel. Az SZTE JGYPK oktatója, elsősorban a kommunikáció és média tárgykörébe tartozó kurzusokat tart.

Petró János (1958, Budapest) költő, újságíró, szerkesztő, Szegeden él.

Petró Julianna (1986, Szeged) jelenleg művészeti titkár, de foglalkozik újságírással, szerkesztéssel is. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte tanulmányait.

Petrovics István (1953, Mohács) történész, az SZTE BTK egyetemi docense. Kutatási területe az 1526 előtti magyar történelem. Elsősorban a gazdaság- és társadalomtörténet, azon belül várostörténet kérdéseivel is foglalkozik, de érdeklődése kiterjed a középkori egyház-, jog- és hadtörténet problémaköreire is.

Pintér-Nagy Katalin (1977, Miskolc) régész, történész, az SZTE BTK Régészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Pusztai Virág (1980, Szabadka) az SZTE JGYPK adjunktusa, újságíró, médiafilozófus, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végzett, az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolájának művészetfilozófiai alprogramjában szerzett doktori fokozatot 2018-ban.

Révész T. Mihály (1945, Budapest) címzetes egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, a Tekintet, Ördögh Szilveszter Alapítvány elnöke. Hosszú tanári-kutatói pályája alatt több, jogtörténeti tárgyú könyv és száznál több szakcikk szerzője.

Rigó Mihály (1948, Kiskunfélegyháza) okleveles erdőmérnök (Sopron), okleveles építőmérnök (Budapest, Műegyetem) és okleveles térinformatikai szakmérnök. Egyetemi doktorátusát a Műszaki Egyetemen szerezte úttervezés témakörben. Évtizedekig dolgozott az állami közúti szervezetnél különféle mérnöki pozíciókban.

Rőczei György (1956, Budapest) tanár, grafikus, szerkesztő, az AVANTGARDE 100 könyvsorozat kiadója.

Sándor János (1937, Budapest), színházi rendező, író, Jászai Mari-díjas Érdemes Művész, munkásságát 2019-ben a Szegedért Alapítvány Művészeti Kuratóriuma Gregor József-díjjal ismerte el. A kaposvári, a kecskeméti, a debreceni, a békéscsabai és a szegedi színház rendezőjeként dolgozott.

Simon András (1973, Nagykanizsa) néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem magyar-történelem és néprajz szakán végzett, jelenleg az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének tanszékvezető docense.

Suhai Pál (1945, Bezenye), költő, esszéíró, műfordító. 2005-ös nyugdíjba vonulásáig magyar-történelem szakos középiskolai tanár. Budapesten él, jelenleg a Napút Online Levélfa rovatának szerkesztője.

Szabó P. Katalin (1988, Kaposvár) irodalomtörténész, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola doktorandusza, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének tagja.

Szelesi Tamás (1984, Bonyhád) földrajz-környezettan szakos tanár. A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának korábbi hallgatója. Számos könyvet és cikket jegyez. 2012 óta Németországban él. 

Szerdahelyi Péterné  (1950, Budapest) történelem-ének zene szakon végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett könyvtár szakos oklevelet. A Somogyi-könyvtár munkatársa volt 1974 és 2012 között. Szegeden él.

Szigeti Molnár Dávid (1986, Szeged) irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Magyar Irodalmi Tanszék adjunktusa. Kutatási területe a 16–17. századi magyarországi irodalom.

Szilvási Katalin (1974, Kecskemét) zongora-művésztanár és korrepetitor, egyetemi tanulmányai óta Szegeden él.

Szögi László Krisztián (1996, Hódmezővásárhely) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán magyar-latin tanárnak tanul, költő.

Szörényi László (1945, Budapest) Széchenyi-díjas irodalomtörténész, kritikus. 1973 óta oktat a szegedi egyetemen. 1988-tól a Vigila szerkesztőségének munkatársa, 1991 és 2012 között az Irodalomtörténeti Közlemények főszerkesztője, azóta szerkesztőbizottsági tagja. 1997 és 2012 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének igazgatója volt.

Szuromi Szabolcs Anzelm (1972, Budapest) római katolikus pap, premontrei rendi kanonok, kánonjogász, teológus, egyetemi tanár; a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

Terendi Viktória (1988, Szeged) vizuális etnográfus, a Tornyai János Múzeum néprajzkutató muzeológusa, az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola abszolvált hallgatója.

Tóth Gábor (1983, Szeged) filozófiatörténész, az SZTE-n szerzett doktori fokozatot, 2014-2017 között a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének ösztöndíjasa, majd megbízott kutatója. Jelenleg az NKA szépirodalmi kollégiumának keretei között folytat kutatásokat a nagyváros és az individuum viszonya témában.

Tóth Marcell (1990, Szeged) történelemtanár, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának munkatársa. Társszerzője A második világháború teljes története című húszkötetes kiadványnak, több publikációja, írása jelent meg a Katonaújság kéthavi folyóiratban, illetve az Emlékeztetőben.

Újszászi Ilona (1959, Csongrád) újságíró, szerkesztő; a JATE-n, a BSÚA-n és ELTE-n szezett diplomákat; a Délmagyarország főmunkatársa; középiskolában és egyetemen óraadó tanár; az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságán dolgozik; hat saját és több másokkal együtt készített könyvet jegyez.  

Ujváriné Lőrincz Tünde (1964, Zalaegerszeg) mesterpedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, népművelő, minőségügyi szakértő, okleveles táncpedagógus, esztétikus testképző-kinetológus. Tanulmányait Szombathelyen, Szegeden és Budapesten végezte, Szegeden él, Algyőn tanít.

Valach Csaba (1992, Békéscsaba) A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett, alkalmazott vallástudományból szerezte mesterszakos diplomáját, Szegeden él.

Vajda Tamás (1976, Kecskemét) történész-levéltáros, 2004 óta az SZTE Egyetemi Levéltár igazgatója.

Varga András (1956, Budapest) könyvtáros, magyar-latin és könyvtár szakot végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Szeged múltja mellett fő kutatási területe a magyarországi könyv-, könyvtár- és művelődéstörténet.

Varga Sándor (1972, Mosonmagyaróvár) etnográfus, tánckutató, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének adjunktusa, az MTA Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, Szegeden él.

Vass Lóránt (1982, Csíkszereda) Budapesten él, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa.

Veszelka Attila (1955, Szolnok) költő, a pécsi egyetemen magyar és ének-zene, a szegedi egyetemen filozófia szakon végzett. 1962 óta Szegeden él, a Szegedi Akadémiai Bizottság Művészeti Szakbizottsága Szépírói Munkacsoportjának elnöke.

Wéber Katalin (1948, Újpest) nyugdíjas könyvtáros, televíziós szerkesztő, régi szegedi család sarja, 2011. óta él Szegeden.

Weiner Sennyey Tibor (1981, Eger) költő, író, a DRÓT főszerkesztője. A Szegedi Tudományegyetem magyar szakán végzett filológusként. Legutóbbi műve a Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve (2019) című esszékötet volt.

Zalán Tibor (1954, Szolnok) József Attila-díjas költő, író, dramaturg, 1972–1978 között magyar–orosz szakon szerzett diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Zeman Ferenc (Orosháza, 1981) történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának munkatársa. Kutatási területe Magyarország XX. százada, a Munkásőrség működése, Takács Ferenc életútja, a Horthy-korszak politikatörténete,a kádári megtorlások időszaka.  

Zoltánfi Zoltán (1941, Szeged) nyugdíjas okleveles gépészmérnök, Szegeden él.