Szerzőinkhez

Tisztelt Szerzőink!

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat helytörténeti, művészeti és kulturális témákat dolgoz fel, amelyek kapcsolódnak Szeged városához. Kérjük, hogy a folyóiratunkba szánt írásaikat lehetőleg elektronikus úton, egyszerű word-dokumentumként szíveskedjenek megküldeni a szegedfolyirat@sk-szeged.hu címre.

Praktikus és hasznos tudnivalók:

A lapban egy oldal átlagosan mintegy 2600-2800 leütés. Tanulmányok esetében végjegyzeteket használunk, irodalomjegyzéket külön nem szerepeltetünk az írások végén, a felhasznált irodalom könyvészeti adatait a jegyzetapparátus részeként közöljük. Kérjük, hogy a hivatkozások, bibliográfiai adatok legyenek hiánytalanok és pontosak!

A cikkek elejére kérünk egy 300-800 karakteres leadet.

A képmellékleteket szintén elektronikusan, lehetőleg minimum 300 dpi felbontásban kérjük megküldeni. (Kérjük továbbá, hogy ezeket külön, kép formátumban és semmiképpen ne a szövegbe illesztve küldjék, ám ha lényeges a sorrend, vagy az elhelyezés, akkor a szövegben is jelöljék a képek helyét!)

Minden szerzőtől várunk néhány (de maximum négy) soros rövid életrajzot a legalapvetőbb adatokkal.

Lapzárta minden hónap 20-án van, megjelenés minden hónap 10-éig. A közlésre szánt cikkeket a szerző nevének feltüntetésével tudjuk csak fogadni.