Aktuális szám

2020. május-június

Tartalom:

Jegyzet

Bene Zoltán: Folyóirat, járvány idején – és utána (az első belső borítón)

Bátyi Zoltán: Trianon szegedi sebei

Trianon 100

Nagy Miklós: Trianon és Szeged. A békefeltételekkel kapcsolatos illúziók a francia megszállás időszakában (1918-1920)

Miklós Péter: Glattfelder Gyula, az első szegedi püspök

Horváth Gábor: „Mert erős a hitem, hogy ami igaz volt a múltban, az igaz lesz a jövőben is.”

Kiss Norbert: Rendi reform, világháború, Trianon. A szegedi ferences kolostor az „új évszázadban”

Tóth Marcell: A Délvidéki Országzászló és a szegedi országzászlók

Kálmány Lajos emlékezete

Mód László: Kálmány Lajos munkássága a sajtó tükrében

História

Máté Zsolt: Milyen régiek a szegedi utcák?

Eperjesi-Kovács Lilla: Az alsóvárosi ferencesek egyházközösségi szervező munkássága a kezdetektől napjainkig

Kiss Norbert: A Csanádi egyházmegye szegedi központjának kiépítési kísérlete a 18. században

Sándor János: Hiányzó kőtáblák

Balló Zoltán: Visszaemlékezés a letűnt időkre: közlekedési- és közműszolgáltatások Szegeden

Bátyi Zoltán: Szegedi bűnhistória: öt ember ölt a Paprika utcai gyilkos

Farkas Csaba: Emlékezés az 1970-es szegedi árvízre

Köszöntő

Marjanucz László: Lengyel András 70. születésnapjára        

Portré

Hegedűs Réka: „Más gyertyát gyújtani” Beszélgetés a 70 éves Lengyel Andrással

Zene

Kiss Ernő: „Aki itt élt, szenvedett és zenélt…”

Kiss Ernő: Gyermekjátékok Auschwitzban 1942. Nagy Imre Erik Operájáról

Szemle

Blazovich László: A szegedi királyi ítélőtábla története négy kötetben. Antal Tamás könyvsorozatáról

Terendi Viktória: A képimádók kora − társadalomkép a jelenben. Pusztai Virág kötetéről

A Somogyi-könyvtár kincsei 28. Radnai történetek (a hátsó belső borítón)