Eperjesi-Kovács Lilla: Zadravecz István hatása a szegedi alsóvárosi templom és rendház életére a két világháború között

Tanulmányomban Zadravecz István Szeged városának életében betöltött kimagaslóan fontos szerepét fogom elemezni, megelevenítve az életútja jelentős eseményeit, szegedi felszentelési ceremóniáját

Tovább