Valach Csaba: Un(b)locking religion − Jelentős vallás

Az ISORECEA (Nemzetközi Tudományos Társaság a Kelet-európai Valláskutatásért)  konferenciája Szegeden

Az 1995-ben alapított ISORECEA (Nemzetközi Tudományos Társaság a Kelet-európai Valláskutatásért) nemzetközi szervezet immár XIII. alkalommal rendezte meg a kétévente esedékes konferenciáját, amelyre idén Szegeden került sor. A rendezvény színvonalának értékmérője, hogy 17 európai ország, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Oroszország tudósai-kutatói vettek részt a tanácsokozáson. A konferencia címe az Un(b)locking religion elnevezést kapta, amely témakör legfőképp a megváltozott kelet-európai vallásosság bemutatását jelentette, de aktuális világpolitikai kérdések tudományos elemzése is górcső alá került a háromnapos konferencia során.

Az első napon a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában megnyitóval kezdődött az esemény. A beszédeket Máté-Tóth András, az egyetem Vallástudományi Tanszékének alapítója és tanszékvezetője kezdte, majd Szabó Gábor rektor úr köszöntötte a mintegy 60 főt, akik a nyitó ceremónián részt vettek. Az ISORECEA részéről Dinka Marinović Jerolimov elnök asszony mondott néhány gondolatot a korábbi konferenciák tapasztalatáról és bizodalmát fejezte ki a jelenlegi összejövetellel kapcsolatban. A köszöntés után elkezdődhetett az érdemi eszmecsere a résztvevők között; a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának épületében több teremben egyszerre indultak el az előadások.

A konferencia mindhárom napján színvonalas előadások lettek prezentálva és számos kutatási eredmény lett bemutatva, amely a régió vallásosságával, vallásaival foglalkozik. A teljesség igénye nélkül az előadások többek között olyan témákban merültek el, mint a radikalizáció kérdésköre, a migráció vallási oldala, a vallás és a megküzdési stratégiák kapcsolata vagy a vallási kisebbségek vizsgálata a rendőrségi akták nyomán. Számos előadás hangzott el a vallás és oktatás témakörében a régió különböző országaira vonatkozóan, bemutatva ezzel, hogy az egyházi és a világi oktatás milyen helyzetben van Közép-Kelet-Európában. A „vallási − nem vallási” tendenciák változásai nem csak a fiatalok körében jellemzőek, hanem a teljes társadalomra vetítve is érdekességeket lehet megállapítani, miképp több előadás is ezt a témakört járta körül. Külön kiemelendő, hogy a térség változásait szemlélő, Európán kívülről érkező kutatók is prezentálták eredményeiket, így össze lehetett vetni a „helybeli” megközelítéseket és ütköztetni a perspektívák különbözőségéből adódó érveket.

A vallástudomány szempontjából megállapítható, hogy egy roppant értékes konferencia zajlott le május 24-26 között Szegeden, ugyanis a mai világban gyakran olyan kontextusban kerül elő a vallás, amely inkább negatív kicsengéssel bír. Az itt látott és hallott előadások cáfolták ezeket az álláspontokat és bebizonyították, hogy a vallástudománynak van létjogosultsága a XXI. században. Közép-Kelet-Európában ez a létjogosultság külön hangsúlyt kap, ugyanis az első vallástudományi tanszékek egyidősek a rendszerváltással, vagy még fiatalabbak is. Ahogyan Máté-Tóth András tanszékvezető fogalmazott, a cél az, hogy „…nyissuk fel ezt a régiót… lássunk rá, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak a vallási trendeket illetően Kelet- illetve Nyugat Európa között… (valamint) lássunk rá, hogy milyen különbségek vannak a régió társadalmain belül!”

Összességében elmondható, hogy az ISORECEA fontos szerepet tölt be a közép-kelet-európai vallástudomány életében és összekötő kapocsként működik a régió kutatói között. A konferencia időtartama alatt, az ISORECEA tagjai által megválasztott új vezetőség az elkövetkezendő négy évben folytatja az eddig megkezdett munkát és tartani fogja a kapcsolatot a tagokkal, hogy mindenki naprakész információkkal rendelkezzen az aktuális vallástudományi kérdésekről.