Hegedűs Réka: Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulójára

Tanulmánykötetben is olvashatóak az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából, a Szegedi Zsidó Hitközség Dísztermében rendezett konferencia előadásai.

2017 novemberében a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Zsidó Hitközség, valamint a Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület szervezésében egész napos tudományos konferencia keretében emlékeztek meg az 1867-es emancipációs törvény elfogadásának 150. évfordulójáról. A konferencián a Szegedi Tudományegyetem oktatói mellett, Harsányi László társadalomkutató, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemről érkező Harkai Ágnes, valamint Trócsányi László igazságügyi miniszter témához fűződő előadásain keresztül ismerhette meg az érdeklődő közönség a zsidóság politikai és polgári tekintetben való egyenjogúsításáról szóló törvény elfogadásának körülményeit, az ezt megelőző és követő időszakot. Az Emancipáció: Integráció vagy asszimiláció elnevezésű konferencia előadásanyaga ezentúl tanulmányokká szerkesztett, nyomtatott formában is elérhető. A tanulmánykötet ünnepélyes bemutatójára december 12-én került sor a Szegedi Zsidó Hitközség Dísztermében. A kötetet Homoki-Nagy Mária és Harsányi László szerzők, valamint Molnár Judit szerző és szerkesztő mutatták be, Márok Tamás közreműködésével.

Homoki-Nagy Mária, Harsányi László, Molnár Judit és Márok Tamás

A kötetbemutatón elhangzott, hogy az 1867-ben elfogadott emancipációs törvény még csak egyéni szinten jelentette a zsidók egyenjogúságát. A zsidó felekezetet mint közösséget nem illette azzal az egyenlőséggel, amely a katolikus és a protestáns felekezetek között megvalósult politikai és jogi értelemben is. Az egyházpolitikai kérdések rendezésére 1895-ig kellett várni, amikor hatályba lépett a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény, amely nemcsak a vallásszabadság fogalmát rögzítette, hanem az izraelita felekezetet is a keresztény felekezetekkel tette egyenjogúvá. A tanulmánykötet több nézőpontból vizsgálja az emancipációs, valamint a recepciós törvény elfogadásának történeti előzményeit, kitér a zsidóság jogállásának közép-, és reformkori változásaira, továbbá a törvények elfogadása idején zajló parlamenti és hírlapi vitákra. A tanulmányok olyan társadalmi kérdésekkel is foglalkoznak, mint a vegyesházasságok vagy éppen a zsidó egyesületek megalakulása a 19. század második felében. Molnár Judit egyetemi docens tanulmányával egészen 1944-ig kísérhetjük nyomon a zsidóságot érintő legfontosabb kérdéseket. A kötet szerkesztője Randolph L. Braham holokausztkutató szavait is idézte, ezzel is megemlékezve az idén novemberben elhunyt professzorról.

A Kronosz Kiadó és a Szegedi Zsidó Hitközség közös kiadásában megjelent, Emancipáció: Integráció vagy asszimiláció című kötet szerzői a következők: Balogh Elemér, Glässer Norbert, Harkai Ágnes, Harsányi László, Homoki-Nagy Mária, Marjanucz László, Molnár Judit és Trócsányi László.

A 2017. november 27-én tartott konferenciáról részletesebben olvashatnak: