Benyik György: 30 év az egyetemi könyvkiadásban

Szőnyi Etelka, az Egyetem JATEPress Kiadójának főszerkesztője harmincévi alkotómunka után idén ősszel nyugdíjba megy. Mint egyik régi szerzője, szeretném köszönteni, s egyúttal bepillantást nyújtani az általa végzett munkába, mely nagyban meghatározta az egyetemi könyvkiadás elmúlt három évtizedét.

Portré

Szőnyi Etelka a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában végzett grafikusként, majd magyar–francia szakos bölcsésztanári diplomát szerzett a József Attila Tudományegyetemen, ahol a Régi Magyar Irodalom Tanszék kutatócsoportjának tagjaként oroszlánrésze volt a Répertoire de la poésie hongroise ancienne (A régi magyar vers repertóriuma) megszerkesztésében. Később teológiát hallgatott a budapesti Hittudományi Akadémián, ahol héberül és újgörögül is tanult. Nevéhez fűződik a JATEPress létrehozása, és annak folyamatos fejlesztése az elmúlt 30 év változatos egyetemi szervezetén belül. Ez idő alatt csaknem kétezer kiadvány létrejöttében vett részt, neve összeforrt a kiadóéval, ahol napjainkig főszerkesztőként dolgozik.

Alapítás

A hajdani JATE jegyzetkiadója 1991-ben kezdte meg működését Szőnyi Etelka vezetésével József Attila Tudományos és Egyetemi Kiadó és Nyomda (JATEPress) néven, a korábbi sokszorosító jegyzetkiadó utódjaként, amelyet korábban Fehér Dénes vezetett. Ekkor a városban még számos felsőoktatási intézmény létezett, egy-egy kis saját kiadóval. A Szegedi Egyetemi Szövetség létrehozásáról szóló 1996-os szándéknyilatkozat aláírása után öt évvel, 2000. január 1-jén létrejön a Szegedi Tudományegyetem (SZTE). Az akkori rektor, Mészáros Rezső nagyban támogatta a JATEPress fejlesztését: a sokszorosító műhely lassan áttért a digitális szedésre és nyomásra, és lépésről lépésre haladva gyakorlatilag az SZTE minden karát kiszolgáló kiadóvá vált.

Korszerűsítés

A főszerkesztő asszony az örökölt sokszorosító műhely ofszet gépei mellé a kor legmodernebb gépeit szerezte be, bevezette a számítógépes szedést és tördelést, majd 2014-től elindította az e-könyvek kiadását is. A JATEPress egyszerre lett kiadó és nyomda: a kéziratokból szöveggondozás, tördelés és borítótervezés után a kötetek helyben készültek. Kiadó és nyomda együttese gyors, hatékony működést tett lehetővé, mely jól kiszolgálta az egyetemi polgárok igényeit. Az évek során kisebb lett az igény nagy példányszámú könyvek nyomtatására, ám megnövekedett a gyorsan elkészülő, kis példányszámú kiadványok és az időszakos utánnyomás iránti kereslet.

Nyelvi, műfaji és tudományos sokszínűség

A kiadó kínálatában egyaránt jelen vannak bölcsészeti, természettudományos, jogi, közgazdaságtani, orvostudományi és gyógyszerészeti, valamint teológiai és zenei kiadványok. Igen nagy a műfaji változatosság is: a kiadó polcán jegyzetek, monográfiák, konferenciakötetek, acták és tisztelgő kötetek sorakoznak. Az egyetemi kiadványok mellett megtalálhatók itt a Móra Ferenc Múzeum számára készülő művészi kiadványok is, ahogyan Tóth Sándor szobrászművész Éremkönyve is, mely szintén Etelka nevéhez fűződik. A kiadó a magyar mellett német, angol, francia, spanyol, orosz, olasz, román, lengyel, szlovák, szlovén, héber, görög nyelvű címeket is jegyez. Innen indult és vált országosan ismertté a jelenleg tizenhat kötetes Ikonológia & Műértelmezés sorozat, s harminc éve a JATEPress gondozásában jelennek meg a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia kiadványai is. A főszerkesztő asszony által kiadott könyvek így az Egyetem berkein kívül is széles körben ismertté váltak.

Országos és nemzetközi jelenlét

A Kiadó több ízben kiállított a felsőoktatási tankönyvbörzén, az Educatio kiállításon és a Budapesti Könyvfesztiválon, valamint számos felsőoktatási tankönyvpályázat nyertese. Évente mintegy 50–60 új könyvet jelentet meg, köztük 2014 óta e-könyveket is. Szerzői közül többen az első kötet kiadása után új címmel térnek vissza. A JATEPress szerzői nem csupán az SZTE munkatársai közül kerülnek ki, a Kiadó aktív kapcsolatot ápol többek közt a Gál Ferenc Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, sőt külföldi egyetemekkel, elsősorban a Temesvári Egye­tem­mel, de publikáltak a JATEPressnél Bukarestből, Pozsonyból, Freiburgból, Kairóból és Göttingenből is.

Szőnyi Etelka rendkívül termékeny kiadói munkája minden bizonnyal a jövőben is szolgálja majd az Egyetem polgárait. Tudomásunk szerint aktív évek állnak előtte: nem hagy fel a könyvtervezéssel, és végre több időt szentelhet többi szenvedélyének, a komolyzenének, a kutyamentésnek és a gombászatnak.

A kiadó elmúlt harminc évének terméséből szeptember 17-én 14 órakor reprezentatív kiállítás nyílt a Klebelsberg Könyvtár aulájában (Szeged, Ady tér 10). A kiállítás szeptember 29-ig volt megtekinthető. 

30 év számokban

A JATEPress 30 év alatt több mint 700 szerző művét gondozta, kiadványainak száma meghaladja az 1800-at. Évi 50-60 új címmel jelentkezik, a magyar mellett 12 különböző idegen nyelven. Fennállása során több mint 30 külföldi egyetemmel került kapcsolatba.

 

A JATEPressnél gondozott konferenciakötetek − többek között – az alábbi egyetemekre jutottak el:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem,

 • Evangélikus Hittudományi Egyetem,

 • Károli Gáspár Református Egyetem,

 • Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem,

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest),

 • Református Hittudományi Egyetem (Debrecen),

 • Gál Ferenc Egyetem (Szeged),

 • Universität Wien,

 • Universität Graz (Ausztria),

 • Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia),

 • Temesvári Nyugati Egyetem (Románia),

 • University of Zagreb (Horvátország),

 • Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedónia),

 • University of Sarajevo (Bosznia-Hercegovina),

 • Universität Heidelberg,

 • Universität Dortmund,

 • Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn,

 • Johannes Gutenberg Universität Mainz,

 • Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel,

 • Martin Luther Universität Halle/ Wittenberg,

 • Ludwig-Maximilians Universität München,

 • Universität des Saarlandes,

 • Universität Regensburg,

 • Friedrich-Schiller Universität Jena

 • Humboldt-Universität zu Berlin,

 • Universität Erfurt (Németország),

 • Pontificia Università della Santa Croce (Olaszország),

 • Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Olaszország),

 • Newmann Institute (Uppsala, Svédország),

 • North-West University Potchefstroom Campus (Dél-afrikai Köztársaság)

 • University of Tsukuba (Japán)

Megjelent a folyóirat 2021. szeptemberi számában