Zombori László jubileumi kiállítása

A 80-adik születésnapját ünneplő Zombori László kiállításának megnyitójára megtelt a Szegedi Akadémiai Bizottság székházának galériája a művész barátaival és tisztelőivel. Az ehhez hasonló jubileumi kiállítások általában sokakat megmozgatnak, ám ezúttal az is hozzájárult az érdeklődés volumenéhez, hogy Zombori László nem tartozik azok közé a művészek közé, akik gyakran vállalkoznak önálló tárlatra: ahogy egész festészetében, úgy ebben is mértéktartó. Csak akkor lép közönség elé, ha valóban van mondanivalója, és minden szempontból nívós anyaggal tud előrukkolni.

Zombori László 1937-ben született Szegeden. A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, középiskolás évei alatt a Vlasits Károly által vezetett városi képzőművészeti szabadiskolába járt, ahol többek között Vinkler László és Dorogi Imre voltak a mesterei. A Pedagógiai Főiskolán szintén Vinkler irányításával végezte tanulmányait, 1958-ban földrajz-rajz szakon diplomázott. Négy évig Csongrádon, majd Szegeden tanított, 1979 óta csak a festészettel foglalkozik. Számos díjat elnyert, sokszor szerepelt kollektív hazai és külföldi kiállításokon. Alkotásait a 60-as, 70-es években a tömbös, jelképes előadásmód jellemezte, később festészete a lírai absztrakció felé fordult. E lírai kifejezésmód érződik az elmúlt két év folyamán készült képein is, amelyekből a jubileumi kiállítás felépül.

A tárlatot Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, aki rámutatott: a Zombori-képeknek van egyfajta ünnepélyességük, amely kiemeli a szemlélőt profán világunkból. A művész képes elszakadni a közhelyektől, és sajátosan kifinomult fogalmazókedvvel hívja életre képeit. Elmondta: nagyon jó figyelemmel kísérni ezt az emelkedő ívű pályát, amely le tud állni egy bizonyos szemlélettel, hogy átigazítsa magát egy másikra – nem azért, hogy modern legyen, hanem azért, hogy a festő személyiségéből újabb dimenziókat bontson ki. Zombori László önmegújulásának kulcsa a fantázia. Ragaszkodik a tradíciókhoz, de ki tud lépni a látvány szigorú ábrázolásából és a képzelete segítségével el tud rugaszkodni saját támpontjaitól.

A megnyitón maga a művész is szót kapott, és úgy nyilatkozott, hogy ez az utolsó önálló tárlata. Egy átfogóbb életműkiállítást azonban még hiányolhat a szakma és a közönség. Az eredeti tervek szerint a jubileum alkalmat adott volna erre, ám a kiállítást tervező Tóth Attila művészeti író sajnos nem érhette meg, hogy e vállalkozást megvalósítsa. Bízzunk benne, hogy akad majd arra alkalmas személy, aki felkutatja és összegyűjti Zombori azon képeit, amelyek elénk tudják rajzolni teljes életpályáját – és ez ellen bizonyára a művésznek sem lesz kifogása.

A vernisszázson Tóth Károly önkormányzati képviselő átnyújtotta Zombori Lászlónak az önkormányzat ajándékát, és tolmácsolta Botka László polgármester gratulációját. Az est folyamán hárfán közreműködött a Virtuózok című műsor döntőse, Szauer Bianka. A jubileumi kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.

Fotók: Rácz Szabó Viktor