Hegedűs Réka: Hasítanak a lemur vallomások

Garaczi László mutatta be regényciklusának legújabb darabját, a Hasítást Szegeden.

Az Irodalom és filozófia a digitális korban című programsorozat keretében Hasítás című legújabb kötetét mutatta be Garaczi László október 3-án a Grand Caféban. Az Egy lemur vallomásai című regényciklus legújabb darabjáról, felidézve a korábbi művek poétikáját, Szabó Gábor irodalomtörténész beszélgetett az íróval.

Szabó Gábor és Garaczi László

„Nem lesz könnyű dolga a majdani monográfusodnak, ha linearitást, egy szép poétikai ívet szeretne felfedezni az életművedben” – vetette fel humorosan Szabó Gábor. „Tudom, hogy sok gondot okozok nektek, hiszen nincs meg a hagyományos ív, az ifjúkori zsengéktől kezdve az Őszikékig. De nem szándékos a csapongás” – válaszolta az író.

A Hasítás című műben Garaczi László az Egy lemur vallomásai című regényciklusának egy újabb darabját köszöntheti a közönség, méghozzá sorban az ötödiket. A sorozat előző kötete, a Wünsch híd poétikájában eltér a korábbi lemur-könyvektől, formanyelvét tekintve regényként csupán a műfaj fogalmának kitágításával értelmezhető. Kritikai fogadtatásában a negyedik lemur történet kapott hideget és meleget egyaránt, a Hasítással az író azonban –  a Wünsch híd-béli kitérő után – visszatért a klasszikus lemur poétikához. „Egy másfajta vonalat szerettem volna kipróbálni. A Hasítás erős aktivitást, türelmet és odafigyelést vár el az olvasótól. Tisztában voltam az elejétől fogva azzal, hogy – címével ellentétben – nem fog hasítani, valószínűleg best-seller sem lesz, bár a szakmai fogadtatása az első hullámban pozitívnak tekinthető, de fél vagy akár egy év is kell ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket lehessen levonni” – indokolta az író a klasszikus lemur vonalhoz való visszatérését.

A sorozat korábbi darabjaiban is, akárcsak a Hasításban egy veszteség utáni tapasztalatból rajzolódik ki az én-keresés, Garaczi olyan dolgokkal foglalkozik a műveiben, amelyek élete során megérintették, s olykor ő maga sem érti, miért kísértik még azóta is. „Nem egy személyiséget próbálok felmutatni és nem ragaszkodom ahhoz, hogy velem megtörtént dolgokról írjak, inkább problémákat próbálok megragadni, amikkel foglalkozni kell”- egészítette ki beszélgetőtársa gondolatmenetét az író, aki azt is hozzátette, a Hasítás hőse magának az írónak a saját történetét éli át, csak sokkal keserűbb körülmények között kell érvényesülnie, szélsőségesebb helyzetekbe kerül. Egy-egy történetet, emléket is másképp értékelünk, másképp mesélünk el a feldolgozás egyes fázisaiban, így az író nevét viselő regénybeli elbeszélő sem egészen úgy meséli a cselekményt, ahogyan az Garaczi Lászlóval megtörtént. „A megírás első fázisában valós eseményekből indulok ki, a feldolgozás során azonban ezek változnak, a beépített valóságdarabok összemosódnak a fikcióval” – magyarázta az író a varázslatos játékot egy valós és egy fiktív életrajz elegyével és a csigalépcsővel, amelyen a jelenből a múltba utazunk – ahogyan azt a kötet fülszövege megfogalmazza.

Felmerül a kérdés, kezünkben tarthatjuk-e valaha az Egy lemur vallomásainak darabjait egy összefűzött kötetben. „A kiadó már felvetette az ötletet. Akkor nemet mondtam. Most van egy ötletem, amivel azonban megoldható lenne, de ehhez még további két kötetre lenne szükség. Így hét lemur vallomásból állna össze az egy kötetbe szerkesztett sorozat”- válaszolta Garaczi László.

A lemur-sorozat eddig megjelent könyvei:
• Mintha élnél – Egy lemur vallomásai 1. (Jelenkor, 1995)
• Pompásan buszozunk! – Egy lemur vallomásai 2. (Magvető, 1998)
• Arc és hátraarc – Egy lemur vallomásai 3. (Magvető, 2010)
• Wünsch híd – Egy lemúr vallomásai 4. (Magvető, 2015)
• Hasítás – Egy lemur vallomásai 5. (Magvető, 2018)