Bogoly József Ágoston: A kortárs irodalom szegedi keresztmetszete

A Szeged horizont antológia 2019-es kötetéről

Az antológia szervezőelve az írói, költői sokszínűség bemutatása. Az itt megjelentetett versek ritmikája és formavilága is bizonyítja ezt. Az antológiában közölt prózai írások sokágú tematikája, érdeklődésre számot tartó koloritja, összetett hangulatvilága pedig szintén ugyanezt az összetett minőséget hordozza. A több alkotó műveit tartalmazó válogatás a kortárs irodalom szegedi keresztmetszetét adja. A Szegedi horizont  legelső kötete a 2017. évi Ünnepi Könyvhéten jelent meg. Ez nem volt régen. A mára átmutató alakulástörténeti visszatekintést könnyedén elvégezhetjük.

A Szegedi horizont  című antológia 2019 évi kötete a szegedi kortárs irodalom önképét átfogó igénnyel mutatja be. Reprezentatív antológia, mivel az önmagát gondozó literatúra társadalmi nyilvánosságát biztosítja. Célja és küldetése nem más, mint törődés az irodalmi szöveghagyománnyal. Az antológia a Szegedhez kötődő írók, költők 2018-as irodalmi termését gyűjti össze. A friss bemutatást és az irodalmi értékőrzést közvetíti az olvasók számára. Az antológia szerkesztői: Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál. A Szegedi horizont az irodalmi önismeret szellemi öntvénye.   

A közlésre kerülő prózai művek és versek számára nem könnyű egyensúlyt kialakítani, arányt szabni. Hogyan következtethetünk a szerkesztők válogatási elveire? Mi a művek megjelentetésének rendező elve? A szerkesztői válogatás során az avantgarde szemléletű írók, költők alkotásai és a hagyományos, klasszikus irodalomfelfogást alkalmazó alkotók művei közötti józan egyensúlykeresés jutott érvényre. Az irodalmi műveket a szerkesztők a szerzők nevének betűrendje szerinti besorolásban közölték. A 2019-es Szegedi horizontot közel harminc magyar nyelvű lapból, tallózó módon állították össze. A változatos tematikájú irodalmi művekben különböző szellemi-írói magatartásformák és nézőpontok váltják egymást. Az egymástól eltérő írói, költői nemzedékek irodalmi ízlése sűrítetten nyilvánul meg. Tallózó antológia. Sajátos légköre, olvasmányos világa van. A két szerkesztő tizennyolc prózaszerzőtől jelentetett meg rövid írást, huszonöt szerzőtől pedig verseket közölt. Számolnunk kell azzal, lesznek és vannak olyan „sértődött szerzők”, akiknek a művei nem kerültek a kötetbe. Az egyik antológiaszerkesztő, Diószegi Szabó Pál megfogalmazása szerint a hagyományteremtő irodalom szerepeltetése fontos. A jelenkori, élő irodalom eleven kapcsolatot tart a magyar klasszikus költőkkel. Becsy András versei, Diószegi Szabó Pál lírája és a bennük kifejezésre jutó költői gondolkodásmód például ilyen. Weiner Sennyei Tibor írása a stílusimitációs költői eljárásra emlékeztet. Veszelka Attila és Czilczer Olga pedig a szonettírás művészei.

Vessünk egy összegző pillantást az antológia tartalmi felépítésére és műfaji keresztmetszetére! Az antológiában a próza műfaját képviseli Bátyi Zoltán: Taccsvonal, Bene Zoltán: Enrique Iglesias harapása című érdekfeszítő novellája.  Boldog Daniella: A kereszt, Boldog Zoltán: A tejfakasztó című írása, Darvasi László: Reiner verse című remek prózája még az olvasás után is foglalkoztatja az olvasó képzeletét. Harmadik Balogh Gyula: Doki, ez bosszút fog állni! című novellája és Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja (részlet) című izgalmas írása lendületes dinamizmust csempész az olvasói érdeklődésbe. Hernyák Zsóka: Tobzoska és Jámborné Balogh Tünde: Imprimé című novellájának egyedi aurája van. Janáky Mariann: Tragédia-pantomim és Kiss László: Gondolatok a konyhában című írása, Kollár Árpád: A várva várt futyfurutty-futár és Molnár János: Etelka című írása, Podmaniczky Szilárd: Egy csodálatos történet, Szekeres Sándor Gábor: Bármiért, Szilágyi P. Katalin: Szabadítás, Szilasi László: 5. Előtörténetek és Temesi Ferenc: Norvég nő Csíkban című írásai az olvasó számára remélhetően meglepetéseket tartalmaznak.

A költészet világából szerepelnek az antológiában Becsy András: Só, Szieszta, A Kör című költeményei, Borda Réka: John Lennon időutazása, Látványcivilizáció című versei, Bors Anna: Pillanat, Ősz, Szépség, Halál című lírai műalkotásai, valamint Csontos Márta: Egy ismeretlen festőnek, Lényeglátó, A távlatok elégiája című filozofikus alkotásai.

Figyelemre méltó költői színvonalon villannak fel Czilczer Olga: Aranyból a kavics, Belső szivárvány című versei és Diószegi Szabó Pál: Túl az Időn, Márványlapra című költeményei.

Géczi János: Hűség, Grecsó Krisztián: Örök más, Ha szeretne és Gyukics Gábor: erdőkerülő látogatóban ;  tervbe van véve, valamint Jagos István Róbert: hazafelé; boldogság és Juhász Anikó: Mandulafán a hó, Konfetti, utána  Kaiser László: Akinek nem inge, Néma monológ című költeményei maradandó olvasói élményben részesítenek.   

Lázár Bence András: Hommage, Terméssel című költeményeivel és Lesi Zoltán: Beültetés, Állatkerti nagybevásárlás és Marton Árpád: Zarándokok, Pascal, Juhász Gyula folyója című verseivel együtt még megismerkedhetünk Orcsik Roland: Karthago, Diófa című alkotásaival és Pál Sándor Attila: A sirály balladája, Hazai ballada Antal Balázsnak című verseivel.

Pintér Lajos: novemberi rózsa; a szögletes zsoldos című költeményeit és Radnai István: Elsőbbség, Delír kisasszony illata című verseit követően Simon Adri: Permafrász, Fehérvörös, Örökingyenvíz című költői alkotásaiban gyönyörködhetünk. Majd a kortárs szegedi költői horizont „mesterötöse” zárja a sort Szepesi Attila: Barbár szonettek (részletek), Papírdoboz, Akasztó-sör című alkotásaival, Turi Tímea: Férfiak füstben című költeményével és Veszelka Attila: Quasimodo a harangtoronyban, Templomablakok című verseivel. Ezt követően Weiner Sennyei Tibor: Ballada a rőt költő halálakor című verse és Zalán Tibor: Háttal, A vacsora  című költeményei mutatják meg a kortárs szegedi irodalom csúcspontjait.

Legyen olvasói élményünk, máris, az antológia írásainak megkedvelése érdekében Czilczer Olga: Belső szivárvány című versének első két strófája képezzen az olvasó felé áramló létérzékelő hangulatot!   

Ott ahol kilyukadt a kék és nem volt
semmi szín-hiány pótolni semmi folt
egy fogható vagy légnemű anyag
kéznél egy szó de annyi sem akadt

a tépett ég önérzete kicsapott
harag és gyűlölet verte a habot
és az álfolyó medréből kilépett
ami szárnyak partja már csak enyészet

Bene Zoltán−Diószegi Szabó Pál (szerk.): Szegedi horizont 2019. Somogyi-könyvtár, Szegedi Írók Társasága, Szeged, 2019.   

Megjelent a folyóirat 2019. novemberi számában