Képiró Ágnes: Képek és tények: Csongrád megye és 56

Miklós Péter: Szikra, láng, hamu. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete. Szeged, 2016.

A Csongrád Megyei Önkormányzat kiadásában 2016 őszén egy gazdagon illusztrált album látott napvilágot, mely a megye 1956-os forradalomban és szabadságharcban aktív szerepet játszó településeinek történetét vonultatja fel. A szép kivitelű kötet képanyagaihoz igazítva Miklós Péter történész vázolta fel a 61 évvel ezelőtti eseményeket. A korábban megjelent, Csongrád megye 56-os szerepét bemutató kiadványok gyakorlatától eltérően, nem betűrend szerinti sorrendben következnek egymás után a falvak, városok krónikái, hanem a nagyobb városok eseményeinek összefoglalóit veszi előre a szerző: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Csongrád megyében című bevezető tanulmány után Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád városok részletes eseménytörténete, majd a megye további 51 településének 56-os történései olvashatóak, Algyőtől Zsombóig.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc megyei eseményeinek feldolgozására a rendszerváltás óta több alkalommal és különböző formákban került sor, így önálló kiadványban elsőként Bálint László által az 1956. A forradalom Szegeden és Csongrád megyében című kiadványban, mely a forradalom 40. évfordulójára íródott. A képi illusztrációk nélküli könyv eseménytörténeti hangsúllyal ismerteti a megye 44 településének 1956-os történéseit. Érdemes említést tenni Fejér Dénes és Mágori Sándor által írt Az 1956-os forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékhelyei című kötetről, melyet 2010-ben a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége jelentetett meg. A települések sorrendje ugyanazt a rendezőelvet követi, mint Bálint Sándor kötete: ábécé-rendben 34 megyei településről talál az olvasó gazdag képanyagot, amelyek az 56-os emlékhelyeket ábrázolják, rövid magyarázó szöveggel, eseménytörténeti áttekintéstől mentesen. A két említett kiadványon kívül A vidék forradalma 1956 I. tanulmánykötetben jelent meg Csongrád megyéről összegző tanulmány Farkas Csaba tollából, 2003-ban, de publicitást kaptak a megye 56-os szerepével foglalkozó tematikai kiadványok is az elmúlt két évtized során.[1]

Miklós Péter 2016-ban megjelent Szikra, láng, hamu című könyve a korábbi, a témában megjelent könyvek tartalmán túlmutat és egyúttal szintetizálja is Csongrád megye eddigi 56-os szerepéről publikált ismereteket: egyszerre képes album és történészi kutatómunkán alapuló, dokumentumokkal és feldolgozásokkal alátámasztott eseménytörténet, ugyanakkor egyszerre tekinthető kiindulásnak és végcélnak is. Kiindulási pont az egyes települések történeteinek további feldolgozói vagy lelkes érdeklődők számára, végcélja pedig annak a törekvésnek, mely Csongrád megye történetét több mint két évtizede dolgozza fel tanulmánykötet, album vagy monográfia formájában, hiszen Miklós Péter kötetében egyszerre talál az olvasó reprezentatív képi és szakmai alapossággal megírt szöveges elemeket.

Megjelent a folyóirat 2017. októberi számában

JEGYZETEK

[1] Bálint László: Ki kicsoda 1956-ban Szegeden és Csongrád megyében. Szeged, 1999. és ennek újabb, bővített kiadása ugyanazzal a címmel 2006-ban, több ezer, forradalomban és megtorlásban részt vett személy rövid életrajzával. Az ’56-os forradalom Csongrád megyei hősei. Szeged, 2007. Dömötör Mihály fotóival a forradalom résztvevőinek 56-os és 50 évvel későbbi tükörportréival és pár soros életrajzzal. A 2009-ben Fejér Dénes szerkesztésében megjelent „Monográfia” Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és szerepelőiről Csongrád megyében rendőri (állambiztonsági) szemmel című könyv pedig állambiztonsági iratok tükrében ismerteti az 56-os megyei eseményeket.