Hegedűs Réka: Barangolások a középkori Szegeden és környékén

Bemutatták Petrovics István várostörténeti mozaikokból összeállított kötetét.

Bene Zoltán, Petrovics István, a kötet szerzője és Diószegi Szabó Pál

Barangolások a középkori Szegeden és környékén címmel jelent meg Petrovics István történész, az SZTE-BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének címzetes egyetemi tanárának legújabb kötete, amelyet a 90. Ünnepi Könyvhét bevezető rendezvényének keretein belül mutattak be június 11-én, a Somogyi-könyvtárban. A szerzőt a kötet megszületéséről Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál kérdezték.

Petrovics István

Ahogyan az a könyv címéből is kiderül, Petrovics István művében különleges mozaikokat közöl Szeged város legrégebbi, középkori történetéből. A mű szerkesztésmódja lehetővé teszi, hogy olvasása nemcsak a korszakot kutató szakemberek, történészek, régészek, hanem egy érdeklődő laikus számára is izgalmas legyen, hiszen célja a tudományos igényű ismeretterjesztés. A mohácsi születésű szerző elárulta, egyetemi évei hívták Szegedre, ahol Kristó Gyula professzor szakdolgozójaként kezdett el első ízben foglalkozni a város történetével. A történész mindezidáig három város, Pécs, Temesvár, valamint Szeged történetének a megírásában működött közre. A ’90-es évek elején Halász Miklós felkérésére hetente jelentek meg középkori várostörténeti mozaikok a szerző tollából a Szegedi Extra című újságban.

Jelen kötet többek között ezeknek a rövid, közérthető módon megfogalmazott írásoknak a kibővített változata, beleszőve a szerző legújabb kutatásainak eredményeit is. Az olvasó nemcsak Szeged, hanem a környező települések, így például Csanád, Arad, Makó régiótörténeti kitekintésével is találkozhat, ha kezébe veszi Petrovics könyvét, amelyben a szerző egy történeti kronológiát is közöl, amely 1138-tól kezdve, egészen 1543-ig követi nyomon a legfontosabb történéseket a városban. Ahogyan a szerző is megerősítette, Szeged a középkorban nemcsak népes, hanem igen gazdag város is volt, a 16. század előtti fejlődéstörténete, elért eredményei azért fontosak, mert többek között ezek segítségével sikerült átvészelni a török hódoltság zivataros időszakát is.

Ahogy Blazovich László, a Szeged rövid története című kötet szerzője megfogalmazta, szükség van a tudományos művek mellett olyan népszerűsítő írásokra, amelyeket szívesen vesznek kézbe a város története iránt érdeklődő olvasók, s Petrovics István műve éppen ilyen olvasásélményt nyújt, hiszen olvasmányos stílusban tárja fel nemcsak Szeged középkori történetének lényeges eseményeit és fordulópontjait, hanem a környék politikai eseményeire is kitér. A Barangolások a középkori Szegeden és környékén című mű Szeged város önkormányzata, valamint a Szegedért Alapítvány támogatásával jelent meg.