Hegedűs Réka: Egy jövőbeli hagyomány első hírvivői

Francia nyelvű könyvkülönlegességek érkeztek a Somogyi-könyvtárba

A könyv érték. Kapni jó, adni még annál is jobb. Sokszor ismételt közhelyek, amelyekről olykor bebizonyosodik, hogy igazak. A szegedi Somogyi-könyvtár állománya értékes francia nyelvű könyvgyűjteménnyel gyarapodott a napokban. Az örömteli esemény kezdő lépése lehet egy olyan gyakorlatnak, amely akár hagyománnyá is válhat a jövőben. Egy olyan hagyománnyá, amelynek gyökerei egészen régre nyúlnak vissza a múltban.

A Somogyi-könyvtár könyveket kapott a franciáktól. De Tournadre tábornok többizben érdeklődött a városi muzeum és a könyvtár iránt, ahol szorgalmasan tanulmányozta a magyar történelemre vonatkozó müveket. Megtudta, hogy mig régibb francia müvekben a Somogyi-könyvtár bővelkedik, az ujabb irodalom szegényesebben van képviselve. Erre a tábornok nem szólt semmit. Mostanában azután 87 kötetnyi értékes francia mü érkezett a könyvtárba. A könyvek pénzértéke mai árban 13 000 korona. A könyveket de Tournadre tábornok küldte. Az ö adományai 9000 korona értéküek, 4000 korona értéküt a híres Lemerre párisi könyvkiadócég adományozott. Magát meg nem nevező francia polgár adománya a könyvek között egy ritka textilipari szakmunka, amelynek ára 1000 frank. Az ajándékok érthető örömet keltett s a Somogyi-könyvtár igazgatósága jelentést tett róla a tanácsnak.

A Délmagyarország című napilap 1920. február 29-i lapszámának beszámolójából is jól látszik, hogy könyvadományozásra már Szeged francia megszállásának is idején is sor került. A saját és más nemzetek kultúrájának, nyelvének megismertetésére akkor sem sajnáltak pénzt és energiát áldozni. A könyvre pedig nemcsak eszmei, hanem tárgyi formájában is értékként tekintettek. Szerencsére napjainkban sincs ez másképp, s ezt olyan példák bizonyítják, amelyekre büszke lehet a város.

2022 márciusában a nemzetközi gyökerekkel rendelkező Biblionef egyesület képviselőit, Domonique Pace-t a civil szervezet alapítóját és főigazgatóját, valamint Philippe Faroy főtitkárt már visszatérő jó ismerősként üdvözölhette Szeged városa egy örömteli esemény apropóján. Christian Philip professzor meghívásának köszönhetően a Biblionef vezetősége már 2021 augusztusában jártak Szegeden egy nyári egyetemi rendezvény keretében, amely a Frankofónia Nemzetközi Szervezete, valamint a SZTE Frankofón Egyetemi Központ együttműködésében valósult meg. Ekkor merült fel egy közös projekt gondolata, amelynek eredményét márciusban már a szegedi olvasók is tapasztalhatják. A Biblionef egyesület ugyanis több mint 1700 francia nyelvű kötetet, jelentős részben művészeti albumot adományozott a Somogyi-könyvtárnak, a szimbolikus átadásra pedig egy a Frankofónia Nemzetközi Világnapjához – március 20. – közeli időpontban került sor.

Sikaláné Sánta Ildikó a Somogyi-könyvtár francia vendégeivel. Balról jobbra: Pascale Andréani Franciaország kijelölt magyarországi nagykövete, Dominique Pace a Biblionef egyesület alapítója, Philippe Faroy főtitkár, valamint Kruzslicz Péter Pál, az SZTE Frankofón Egyetemi Központjának képviseletében

Dominique Pace alapítója és egyben 3 évtizede vezetője a Biblionef egyesületnek, amelynek legfőbb célja, hogy a világ számos pontjára francia nyelvű könyveket juttasson el, megajándékozva ezzel nemcsak a nyelvet már elsajátító, hanem a tanulni vágyó olvasókat is. 30 év alatt egész könyvtári állományokat juttattak a világ 115 országába, így mára az egyesület adományai valamennyi kontinensen megtalálhatóak. A különböző projekteknek köszönhetően, amelyeket közösen dolgoztak ki a helyi civil szervezetekkel, figyelembe véve a speciális igényeket, több mint 4 millió könyv érkezett már az egyesület jóvoltából a világ minden sarkába, különös figyelmet fordítva azokra a helyszínekre, ahol korábban csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem volt hozzáférhető a francia nyelvű irodalom és kultúra. Fontos missziója a szervezetnek, hogy az ezeken a területeken élő emberek, fiatalok is hozzáférhessenek a kulturális javakhoz, gazdagodhasson általa a képzelőerejük, egy-egy irodalmi mű elolvasása elősegítse szellemi és lelki fejlődésüket. Megközelítő becsléssel mintegy 150 millió olvasót sikerült elérnie 30 éves fennállása alatt a Biblionef-nek. Amellett, hogy együtt dolgoznak számos civil szervezettel és alapítvánnyal, sokat köszönhetnek a francia kulturális diplomácia különböző intézményeinek is, amelyek a világ számos országában jelen vannak és feladatuk a helyi szereplőkkel való kapcsolatteremtés, legyenek azok iskolák, kulturális egyesületek vagy éppen könyvtárak, illetve az igények felmérésében is segítő kezet nyújtanak, így olyan típusú és témájú könyveket válogathat össze a Biblionef időről időre, amelyekre a legnagyobb szükség mutatkozik az adott térségben. A jobb oktatási körülmények segítése, a fiatal olvasók elérése és az analfabetizmus visszaszorítása mellett mesekönyvekkel, színes albumokkal, azokat a pedagógusokat is segítik, akik egészen kis gyermekek nyelvtanítását vállalták.

– Már 20 éve, 2002 óta vagyunk jelen az egyesülettel Magyarországon. Ez alatt az idő alatt megbizonyosodhattunk arról, hogy az ismeretátadás jelentős része még mindig könyveken keresztül történik az országban, s ezt a folyamatot, ezen belül pedig a francia nyelv és kultúra terjesztését, a maga módján a Biblionef egyesület is tudja és szeretné is támogatni. Azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon a francia nyelv oktatása az iskolarendszer valamennyi szintjén működőképes: egészen az általános iskolától kezdve az egyetemi nyelvi képzésekig. Elsősorban a Budapesti Francia Intézettel együttműködésben több olyan kéttannyelvű intézmény számára adományoztunk már könyveket, ahol frankofón nyelvoktatás zajlik. Ezek a tagozatok önálló, francia nyelvű könyvtári állományt tudtak így kialakítani és a diákjaiknak biztosítani, hogy nap mint nap benne élhessenek ebben a frankofón környezetben, kézbe vehessék, forgathassák a könyveket, franciául beszélhessenek, tanulhassanak, gondolkozhassanak és álmodhassanak – mondta Pace.

A szegedi projekt a szegedi Alliance Française Egyesület, az SZTE Frankofón Egyetemi Központja, a Somogyi-könyvtár, valamint a Biblionef egyesült együttműködésében valósult meg, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma képviseletében Altnéder Miklós frankofón ügyekért felelős koordinátor támogatásával.

– Egy az egyesület számára is különleges eszmei értékkel bíró gyűjtemény az, amely most Szegeden kapott helyet. Fontosnak tartottuk, hogy egy helyre kerüljenek ezek a kötetek, így különösen örültünk, amikor az augusztusi egyetemi rendezvény idején befogadó intézményre leltünk és lehetőséget kaptunk, hogy a Somogyi-könyvtár állományát gazdagítsuk – tette még hozzá az egyesület alapítója.

Szegeden eddig is erős gyökerei voltak a francia-magyar kapcsolatnak, a nyelv oktatásának, a kultúra megismerésének. A Somogyi-könyvtár ebben a folyamatban igyekszik több fronton kivenni a részét, hiszen amellett, hogy a nyelvtanulókat nyelvkönyvekkel, a művészet vagy éppen az irodalom iránt érdeklődőket francia nyelvű szépirodalmi könyvekkel látják el, különböző rendezvények is teret adnak a kultúrák találkozásának. Így például az Ünnepi Könyvhéten kortárs frankofón szerzők műveivel, a Képregény fesztiválon és a Gyermekkönyvtárban a francia képregények ismert alakjaival is ismerkedhet a közönség évről évre.

– A Biblionef egyesület célja elősegíteni a könyvekhez és az olvasáshoz való hozzáférést a világ minden táján. A könyvtáraknak is ez a küldetése, így a közös pont adott volt. A gyűjtemény darabjai könyvművészeti szempontból is jelentősek, hiszen olyan albumok ezek, amelyeket örömmel fognak forgatni a szobrászat, a képzőművészet, a filmtörténet vagy éppen a belső építészet iránt érdeklődő olvasóink. A lehető legjobb helyre került ez az összeállítás, mert a már meglévő, elsősorban klasszikus francia irodalmat tartalmazó állományunk így kortárs művekkel gazdagodhatott – tette hozzá Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója.

Pascale Andréani Franciaország kijelölt magyarországi nagykövete, akinek már az augusztusi szegedi rendezvény alkalmával lehetősége nyílt találkozni a Biblionef egyesület képviselőivel, szintén tiszteletét tette az átadó ünnepségen.

– Ez az értékes és szép könyvgyűjtemény lehetőséget teremt arra, hogy tovább gazdagodhasson általa Szeged város francia nyelvet beszélő közönsége, hogy minél többen tudják elmélyíteni ismereteiket a francia nyelvről és a francia nyelvű kultúráról ennek az adománynak köszönhetően. Különösen sokat profitálhatnak belőle a kéttannyelvű tagozatra járó diákok, valamint az egyetem francia tanszékének hallgatói – hangoztak a nagykövet szavai.

A nyelvet alapszinten értőként jól eső érzéssel töltött el, hogy hosszú szünet után végre újra francia szavakat hallhattam. Az átadó ünnepség végén magam is kalandoztam a friss gyűjtemény darabjai között, amelyek már látványra is szemet gyönyörködtetőek. Már csak azért is érdemes lesz kézbe venni ezeket a könyveket, mert ismerjük a történetüket, tudjuk honnan, mi céllal érkeztek meg városunkba. S hogy milyen jövőbeli hagyományok és gyümölcsöző kapcsolatok első hírvivői lehetnek.

Megjelent a folyóirat 2022. áprilisi számában