Képiró Ágnes: Két kötetben egy történet: a szegedi MEFESZ legújabb krónikája

Jancsák Csaba: Az 1956-os forradalom indítószikrája. A szegedi MEFESZ. Belvedere Meridionale, Szeged, 2016.

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életinterjúk tükrében. Szerkesztette: Jancsák Csaba. Belvedere Meridionale, Szeged, 2016.

Az 1956-os forradalomnak, illetve a forradalom szegedi indítószikrájának, az 1956. október 16-án megalakult egyetemi szervezetnek, a MEFESZ-nek állít emléket Jancsák Csaba a 2016-ban megjelent köteteiben. A hatvanadik évfordulóra megjelent két kötet valójában egy törekvés: a technikai okok miatt két darabban megjelent mű műfaja tanulmánykötet forrásközléssel. A két keményfedeles kötet egységes tipográfiájában is megmutatkozik a szoros összetartozás.

Az indigókék borítójú Az 1956-os forradalom indítószikrája. A szegedi MEFESZ az 1956. október 16-án Szegeden alakult MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) történetét követi végig, kronológiai rendezőelven haladva, részletesen ismertetve a szervezet megszületésének eseménytörténetét és a helyi egyetemisták által megfogalmazott gondolatok országos hatáskörűvé válásának folyamatát. A szervezet bemutatásának története jóval 1956 előtt kezdődik, Jancsák Csaba a harmincas évektől kezdve tárja az olvasó elé az adott korszakban éppen aktuális egyetemi ifjúsági szervezet működését, majd a szervezetismertetési fejezetet azon személyek bemutatása követi, akik nemcsak szegedi egyetemi működésük idején hatottak az ifjúságra, hanem napjainkig ható, generációkon átívelő értékvilágot teremtettek. A Sík Sándortól Péter Lászlóig terjedő pályaképek ábrázolását követően az indigószínű könyv legnagyobb, egyben záró egységében mintegy 130 oldalon át nyújt az olvasónak a teljes MEFESZ-történeti áttekintést Jancsák Csaba.

A MEFESZ történetének eddigi legalaposabb bemutatását egészíti ki Jancsák A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életinterjúk tükrében című, szerkesztett kötetében, melyben tíz életinterjú olvasható. A barna borítójú könyv alapját képező beszélgetéseket a szerkesztő készítette a szervezet egykori vezetőivel és tagjaival 2012 és 2016 között. Az élettörténetek nem csupán koridéző visszaemlékezések, hanem képet kapunk az 1956-ban tevékenykedett egyetemi hallgatóság közösségi életéről, társadalmi kapcsolattartásáról és értékorientációiról is. A szerző az oral history módszerének megfelelően teljes életutakat vonultat fel, a kor társadalmi-szellemi viszonyainak ábrázolásával, kötetlen beszélgetés során rögzített közvetlen gondolatok által.

Jancsák Csaba 2016-os kiadványai hiánypótló kötetek, hiszen az eddigi legnagyobb mélységben tárják fel a MEFESZ történetét. Nemcsak Szeged története, illetve ifjúság- és egyetemtörténet szempontjából, hanem köztörténeti vonatkozásban is megkerülhetetlen munka született a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége születésének és fő működési idejének hatvanadik évfordulója előtt tisztelegve.[1]

Megjelent a folyóirat 2017. októberi számában

JEGYZETEK

[1] A korábbi MEFESZ-történettel foglalkozó kiadványok közül érdemes megemlíteni Kiss Tamás MEFESZ alapító 2002-es naplószerű visszaemlékezését, Kiss Tamás: A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége Szeged – 1956. Belvedere, Szeged, 2002, valamint Bálint László: A forradalom virradata. A szegedi MEFESZ története. 1956. Bába Kiadó, Szeged, 2008. című kötetét, mely az 1945 utáni ifjúsági mozgalmakat kronológiai rendezőelven haladva, 1957-ig tárgyalja, illetve a Jancsák Csaba által szerkesztett A szegedi szikra. 1956. MEFESZ Szeged című tanulmánykötetet, (Belvedere Meridionale, 2011), mely a MEFESZ megalakulásának 55 évfordulójára jelent meg, s az öt különböző szerző által jegyzett tanulmányon kívül olvashatunk benne egy beszélgetést Kiss Tamással és egy forrásközlést: a MEFESZ 1956. október 20-ai szervezeti és működési szabályzatát.